HOTLINE : 086-3368401-3
sales@bbcbelttech.com

Food Conveyor System Non-Food Conveyor System Belt Conveyor pvc , pu ,silicone ,Topchain Food Conveyor System Non-Food Conveyor System Belt Conveyor pvc , pu ,silicone ,Topchain Food Conveyor System Non-Food Conveyor System Belt Conveyor pvc , pu ,silicone ,Topchain

ประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี

ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ระบบลำเลียง และสายพานทุกชนิด

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการออกแบบและสร้างเครื่องจักรสายพานลำเลียง ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆทุกประเภท

ทีมงานมืออาชีพ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMP & HACCP ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา

B.B.C. BELTECH


บริษัท บี.บี.ซี.เบลท์เท็ค จำกัด ก่อตั้งในปี 1985 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟคอสต์เบลท์แมชชีน จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและระบบลำเลียงสายพานทุกชนิดมากกว่า 30 ปี
Food Conveyor System
Non-Food Conveyor System
Belt Conveyor pvc, pu, silicone Belt Conveyor
Modular Belt Conveyor
Wire Belt Conveyor
Food Conveyor Machine
Belt Selection
Food Conveyor Belting

สินค้า

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร

Distributor

หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก